Gemenskap
-Gemenskap & glädje genomsyrar klubben och verksamheten.

Respekt
-Respekt och öppenhet inför varandra, funktionärer och motspelare.

Ansvar
-I vår förening tar alla ett gemensamt ansvar för verksamheten.

Inkluderande
-Alla får vara med i IK Graips verksamhet.

Prestigelöshet
-Vi sätter laget före jaget.- IK Graip är en idrottsklubb för alla, oavsett om du vill idrotta själv, vara ledare eller titta på.
- IK Graip strävar efter att vara en idrottsförening som Slite med omnejd kan känna sig delaktiga i samt stolthet över.
- IK Graips värdegrund ska fungera som en uppförandekod om hur vi behandlar varandra och ger alla en möjlighet att idrotta i en inkluderande och trygg miljö.- Idrott ska vara roligt och erbjuda en gemenskap som skapar vänskap och
värdefull fritid.

I IK Graip kan vi erbjuda barn, ungdomar och vuxna flera olika idrotter att delta i, såsom; Ishockey, Cykling, Konståkning, Fotboll, Badminton,
Innebandy, Motionsgympa samt tillgång till Gym.

Närheten till en av Gotlands bästa ishallar med kringliggande fotbollsplaner, idrottshallar samt natursköna områden och bikeparken ger oss goda förutsättningar att bedriva ideell verksamhet för hela Gotlands befolkning.