I samarbete med Destination Gotland och RF-SISU Gotland erbjuds alla som deltar i arrangemang inom Idrottens Ö förmånliga idrottspriser på färjan. För mer information om priser samt bokning av resa och logi kontakta Destination Gotland på 0771-22 33 50 eller idrottsresor@destinationgotland.se