Viss utrustning finns att låna.

Träningstider:

Cementa Arena

Tisdagar 18.30-19.20

Torsdagar 17.00-18.20

Söndagar 17.00-18.20

Ledare:

Sebastian Swahnbeck

Stefan Pettersson

Vi i hockeyskolan arbetar mycket med att barnen ska ha så roligt som möjligt på träningarna, och lära sig på ett så bra sätt som möjligt!

Hockeyskolan består av 3 grupper där deltagarna delas in efter kunskapsnivå:

Lätt Grupp
Fokus på grunderna till bra skridskoteknik och klubbhantering med puck.

Mellangrupp
Fokus på mer skridskoteknik och att lära sig hitta balans och att bli smidig med alla skydd. Även mer puckhantering.

Svår grupp
Här arbetar med svårare skridskoteknik där man lär sig skridskons olika funktioner. Mer puckhantering och även spelförståelse.