Barn till och med 16 år400kr
Vuxna och barn, från 16 år600kr
Familjeavgift (två vuxna som är sammanboende, eller där båda vuxna har vårdnaden om barnen samt barn t.o.m 16 år) 1000kr
Stödmedlem (person som inte deltar i idrottsaktiviteter) Från 200kr


Betala in avgiften så snart som möjligt vid årsskifte varje år på bankgiro 631-7317.

Använd meddelandefältet för att meddela vem avgiften avser. Om det är en familjeavgift så maila namn och personnummer på alla i familjen till kansliet@graip.se

Det är viktigt att betala in medlemsavgiften för att din idrottsförsäkring ska vara giltig.  

Tack för att DU vill medverka till IK Graips fortsatta verksamhet!