Utrustning finns att låna.

Träningstider 2023:

Solklintshallen
Måndagar 20:00-21:00 (Alla åldrar, ej ledarledd)

Ledare:

Tore Tillander 0733609977

kansliet@graip.se