Välkommen till IK Graips årsmöte på söndag den 24 april 2022, kl 13.00!  Mötet hålls på Cementa Arena (Slite ishallen). 

Klick här för att se årsmöteshandlingar. 

IK Graip styrelsen

För att delta i röstning vid årsmötet fordras att medlemsavgiften är betald. Klicka här för att komma till sidan ”bli medlem”